Nawigacja

Aktualny czas


Tłumaczenie strony


Liturgia na dziś

PEŁNY TEKST
Czytań Mszalnych

Modlitwa Internauty

Modlitwa
przed lub zamiast
siedzenia
przed komputerem

Boże,
Prawdo odwieczna
– wierzymy w Ciebie.
Boże, Mocy nasza
i Zbawienie nasze
– ufamy Tobie.
Boże,
Dobroci Nieskończona
– z całego serca
miłujemy Ciebie.
Tyś Słowo swe posłał
dla zbawienia świata
– spraw, abyśmy wszyscy
w Nim jedno byli.
Napełnij nas
Duchem Syna Twojego
– abyśmy sławili
imię Twoje.
                              Amen.
Jesteś w: Strona główna » Rys historyczny Parafii Kroczewo

Rys historyczny Parafii Kroczewo


PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

W KROCZEWIERYS HISTORYCZNYParafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela powstała w początkach XIV w., choć pierwsza wzmianka o kościele pochodzi dopiero z 1424 r. W połowie XVI w. wzniesiono murowane prezbiterium z apsydą, zakrystią i kaplicą oraz drewnianą nawą. Z wizytacji z 1599 r. wiadomo, że kościół był konsekrowany i miał cztery ołtarze. Obiekt spłonął w 1705 r. Odbudował go w 1746 r. Jan Mikulski, podczaszy nowogrodzki, z ks. Maciejem Chmielewskim, proboszczem kroczewskim. Kościół wyposażony był w trzy ołtarze: ołtarz wielki poświęcony św. Janowi Chrzcicielowi oraz dwa boczne: Matki Boskiej Bolesnej i św. Mikołaja.

Obecny trzynawowy, murowany kościół wzniósł w latach 1918-1921 ks. Paweł Chodkowski, według projektu architekta Hugona Kundera. Konsekracji dokonał 31 maja 1928 r. bp Leon Wetmański. W 1938 r. polichromię wykonał Władysław Drapiewski. Po wojnie świątynię restaurowali ks. Antoni Gawarecki i ks. Józef Gawlik.*


* Zob. Diecezja płocka 2004. Struktura personalno-administracyjna, Płock 2004, s. 600-601.

24,508,149 unikalnych wizyt