Nawigacja

Aktualny czas


Tłumaczenie strony


Liturgia na dziś

PEŁNY TEKST
Czytań Mszalnych

Modlitwa Internauty

Modlitwa
przed lub zamiast
siedzenia
przed komputerem

Boże,
Prawdo odwieczna
– wierzymy w Ciebie.
Boże, Mocy nasza
i Zbawienie nasze
– ufamy Tobie.
Boże,
Dobroci Nieskończona
– z całego serca
miłujemy Ciebie.
Tyś Słowo swe posłał
dla zbawienia świata
– spraw, abyśmy wszyscy
w Nim jedno byli.
Napełnij nas
Duchem Syna Twojego
– abyśmy sławili
imię Twoje.
                              Amen.
Jesteś w: Strona główna » Sakramenty święte - niezbędne informacje

Sakramenty święte - niezbędne informacje


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Uroczystego Chrztu Świętego w kościele parafialnym w Kroczewie udzielamy w czwartą niedzielę miesiąca w podczas Mszy św. o godz. 11.30.

2. Obowiązkowa katecheza dla Rodziców Dziecka i Rodziców Chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą planowaną uroczystość po Mszy św. o godz. 17.00 – w sezonie zimowym lub o godz. 18.00 – w sezonie letnim.

3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Sakrament Chrztu może być udzielony w innym terminie i miejscu za zgodą Proboszcza Parafii Kroczewo.

4. Przed przyjściem do Kancelarii Parafialnej należy dokonać wyboru Rodziców Chrzestnych oraz przygotować niezbędne dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek oraz adres zamieszkania.

5. Kandydatem na chrzestnego może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, jest praktykującym katolikiem, przyjęła Sakrament Bierzmowania i nie podlega żadnej karze kościelnej. Chrzestnym nie może być ojciec i matka dziecka.

6. Zachęca się do wybierania imion dla dziecka, zgodnych z tradycją chrześcijańską, choć podstawą do sporządzenia Aktu Chrztu w księgach parafialnych jest Metryka urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

7. Przynajmniej jeden z Rodziców Dziecka udaje się do Kancelarii Parafialnej w Kroczewie w godzinach jej urzędowania i dostarcza następujące dokumenty:
− Metrykę urodzenia Dziecka,
− Zaświadczenie o dopuszczeniu osób do godności bycia Matką Chrzestną lub Ojcem Chrzestnym (tylko wtedy, gdy mieszkają poza terenem naszej parafii),
− Pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza niezbędną do udzielenia Sakramentu Chrztu Świętego na terenie innej parafii (tylko wtedy, gdy Rodzice Dziecka bądź Dziecko mieszkają lub są zameldowani poza terenem naszej parafii).


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

1. Sakrament Bierzmowania w Parafii Kroczewo jest udzielany raz na dwa lub trzy lata, w zależności od liczebności grupy, jaką tworzą zgłoszeni kandydaci.

2. Dokładną datę posługi sakramentalnej wyznacza Biskup Płocki Piotr Libera.

3. Odpowiedzialnym za całoroczne przygotowanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w Parafii Kroczewo jest Ksiądz Wikariusz.

4. Ostatnie Bierzmowanie w Parafii Kroczewo, którego udzielił Ksiądz Biskup Piotr Libera, miało miejsce w dniu 12 października 2011r.
Kolejny nabór kandydatów będzie ogłoszony w odpowiednim czasie. Bliższe informacje można uzyskać od Księdza Wikariusza.


SAKRAMENT KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. W roku szkolnym i katechetycznym 2012/2013 rozpoczynamy nowy cykl spotkań dla rodziców i dzieci klas II i IV przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

2. Zgłoszenia i zapisy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego odbywają się we wrześniu i październiku podczas spotkań formacyjnych.

3. W każdą III niedzielę miesiąca o godz 12.45 – będzie sprawowana specjalna Msza św. z udziałem dzieci klas II i IV szkół podstawowych oraz ich rodziców. Nauka modlitwy i śpiewu, właściwej postawy na liturgii i odpowiedzi na aklamacje, dialogowane kazania oraz niezbędne ogłoszenia i wskazówki – to tylko przykład najważniejszych rzeczy, jakie zamierzamy stopniowo wprowadzać w ramach przygotowania do bardzo ważnych wydarzeń w życiu dziecka, ich rodziców i całej rodziny, jakimi są Pierwsza Komunia Święta oraz Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

4. W naszej parafii dzieci do Pierwszej Komunii Świętej przystępują w białych albach, natomiast do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego – w strojach klasycznych.

5. Odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego są: Ksiądz Proboszcz, Ksiądz Wikariusz i Katecheci.


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

1. Sakrament Pokuty i Pojednania (spowiedź) w Parafii Kroczewo sprawowany jest w dni powszednie przed każdą Mszą świętą, a w niedziele i święta – kilka minut przed i podczas każdej Mszy świętej.

2. Osoby, które słabo słyszą, mogą korzystać ze spowiedzi w zakrystii kościoła.

3. Spowiedź rekolekcyjna dla wszystkich parafian organizowana jest dwa razy w roku: w Adwencie i w Wielkim Poście.


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

1. Z posługą sakramentalną do chorych udajemy się na każde życzenie. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie.

2. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana poinformować Księdza o stanie zdrowia i świadomości chorego. Od tego zależy, czy chora osoba będzie mogła przyjąć Komunię Świętą czy tylko samo Namaszczenie Świętym Olejem.

3. Wyjazdy cykliczne do chorych mają miejsce przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy po uprzednim zgłoszeniu do miejscowego duszpasterza.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Termin oraz godzinę ślubu należy ustalić z kapłanem jak najszybciej.

2. Prawne i formalne przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa rozpoczynamy na trzy miesiące przed terminem ślubu.

3. Podstawą do rozpoczęcia procedury przygotowania dokumentacji niezbędnej do ważności i godziwości ślubu konkordatowego jest dostarczenie 3 egzemplarzy dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku osób, które zawarły wcześniej ślub cywilny należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający istnienie takiego związku.

4. Jeśli chrzest albo bierzmowanie narzeczeni przyjmowali w innej parafii niż Kroczewo – należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu, w której powinna być wpisana data i miejsce bierzmowania.

5. Narzeczeni przedstawiają swoje dowody osobiste.

6. Narzeczeni dostarczają świadectwo lub indeks ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz uczestnictwa w spotkaniach w ramach Poradni Życia Rodzinnego.

7. Narzeczeni ustalają z Kapłanem datę i godzinę spotkania przedmałżeńskiego. Następnie stawiają się w kancelarii parafialnej osobiście (jeśli narzeczony lub narzeczona są nieletni – powinni stawić się w obecności swoich rodziców).
Przewidywany czas spotkania wynosi 40-60 minut.


24,508,387 unikalnych wizyt