Nawigacja

Aktualny czas


Tłumaczenie strony


Liturgia na dziś

PEŁNY TEKST
Czytań Mszalnych

Modlitwa Internauty

Modlitwa
przed lub zamiast
siedzenia
przed komputerem

Boże,
Prawdo odwieczna
– wierzymy w Ciebie.
Boże, Mocy nasza
i Zbawienie nasze
– ufamy Tobie.
Boże,
Dobroci Nieskończona
– z całego serca
miłujemy Ciebie.
Tyś Słowo swe posłał
dla zbawienia świata
– spraw, abyśmy wszyscy
w Nim jedno byli.
Napełnij nas
Duchem Syna Twojego
– abyśmy sławili
imię Twoje.
                              Amen.
Jesteś w: Wydarzenia

Tragedia narodowa

Pamięć o ZmarłychW dniu 10 kwietnia 2010 roku, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, pięć lat po śmierci naszego Wielkiego Rodaka – Papieża Jana Pawła II, rozegrała się kolejna tragedia narodowa. Prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z 89. najważniejszymi osobami w państwie lecieli na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Do katastrofy samolotu prezydenckiego Tupolew 154M doszło w czasie podejścia do lądowania o godzinie 8.56 czasu polskiego na lotnisku wojskowym w Smoleńsku. 96 osób obecnych na pokładzie tego samolotu tragicznie zginęło.

W odpowiedzi na tak wielką tragedię Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski ogłosił żałobę narodową trwającą do końca przyszłej niedzieli.


Ogłoszenia parafialne - 11 kwietnia

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
– 11 kwietnia 2010r.

Intencje mszalne - Niedziela Miłosierdzia Bożego

Intencje mszalneIntencje mszalne
od 12 do 18 kwietnia 2010r.

Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych

RekolekcjeDobry Boże,
prosimy Cię o błogosławieństwo
w Misjach parafialnych.
Użycz nam Twojej łaski,
aby odnowa oblicza naszej parafii
prowadziła do pojednania wszystkich z Tobą.
Zachęceni Twoimi słowami:
"proście a otrzymacie'',
błagamy Cię o święte natchnienia,
o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.
Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych,
którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż im do nawrócenia.
Wszystkich nas zapal Duchem odwagi
w zachęcaniu drugich do udziału w misjach parafialnych.
Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym światłem,
by słowo przez nich głoszone dawało zbawienny skutek.
U stóp Twoich Matko Zbawiciela, Królowo naszych serc,
składamy całą pracę misyjną w naszej parafii.
Przyczyń się prosimy, do nawrócenia grzeszników,
wzmocnij słabych i wątpiących,
zbliż nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen!

Nowenna przed misjami parafialnymi

RekolekcjeMisje święte są szczególnym wydarzeniem duszpasterskim w parafii, dlatego należy je poprzedzić stosownym przygotowaniem modlitewnym.
Proponujemy Wam, Drodzy Parafianie, abyście przez dziewięć dni poprzedzających ten święty czas rekolekcji ogarnęli modlitwą następujące intencje:

Wielkanoc

Triduum PaschalneDziś o godz. 6.00 w kościele parafialnym w Kroczewie rozpoczęła się procesja rezurekcyjna, którą poprowadził Ks. Proboszcz Henryk Szwajkowski. Potrójne obejście świątyni parafialnej miało na celu uroczyste ogłoszenie zmartwychwstania Chrystusa i wezwanie całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego Pana. Na zakończenie procesji kapłan pobłogosławił licznie zgromadzonych wiernych Najświętszym Sakramentem i schował Go do tabernakulum. W drugiej Mszy Niedzieli Zmartwychwstania (pierwszą była Msza Wigilii Paschalnej) odprawianej bezpośrednio po procesji rezurekcyjnej dziękowaliśmy Bogu za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela. Naszą radość spotęgował gromki śpiew „Chwała na wysokości Bogu” oraz „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Na zakończenie Mszy św. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za zaangażowanie się w przygotowanie i godne przeżycie całego Triduum Paschalnego oraz udzielił uroczystego Bożego błogosławieństwa.

Intencje mszalne - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Intencje mszalneIntencje mszalne
od 5 do 11 kwietnia 2010r.

Ogłoszenia parafialne - 4 kwietnia

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwietnia 2010r.

Życzenia na Wielkanoc A.D. 2010

Życzenia

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy!

Wszystkim Naszym Parafianom i Gościom
spędzającym największe chrześcijańskie święta
razem ze swoimi bliskimi
w naszej Wspólnocie Parafialnej
życzymy Wielkanocnej Nadziei
to znaczy głębokiego przekonania,
że warto być dobrym człowiekiem,
bo dobra uśmiercić nie można...


Duszpasterze parafii Kroczewo:
Ks. Proboszcz Henryk Szwajkowski i ks. Paweł Grąbczewski


Błogosławieństwo pokarmów

Triduum PaschalneW Wielką Sobotę duszpasterze naszej parafii błogosławili pokarmy na stół wielkanocny.
Wierni gromadzili się w kościele parafialnym z pięknie ozdobionymi koszyczkami, aby poświęcić przyniesione smakołyki o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00. W kaplicy w Wojszczycach błogosławieństwo pokarmów odbyło się o godz. 13.00.
Do południa po zakończeniu obrzędu kapłani posługiwali w konfesjonałach, aby umożliwić wiernym odkładającym spowiedź na ostatnią chwilę skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania.

Wielka Sobota

Triduum PaschalneO godz. 20.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Wigilii Paschalnej, której przewodniczył ks. Paweł Grąbczewski.
Rozbudowana liturgia składała się z czterech części:
1. Liturgii Światła (poświecenia ognia).
2. Liturgia Słowa (czytania mszalne).
3. Liturgia chrzcielna (odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego).
4. Liturgia Eucharystyczna (źródło i szczyt dzisiejszej liturgii)...

Wielki Piątek

Triduum PaschalnePo pojmaniu w Ogrójcu Jezus został zaprowadzony do najwyższego kapłana Kajfasza. Rada i arcykapłani szukali na Niego fałszywego świadectwa, aby móc Go zgładzić. Ostatecznie podjęli taką decyzję i zaprowadzili go przed oblicze namiestnika Piłata. Widząc to Judasz zwrócił srebrniki przyznając, że wydał na śmierć niewinnego Człowieka. Piłat próbuje uratować Jezusa korzystając ze zwyczaju uwolnienia jednego z więźniów na doroczne święta żydowskiej Paschy. Jednak arcykapłani namawiają lud, aby głosował za uwolnieniem Barabasza a nie Jezusa. Podburzony tłum domaga się ułaskawienia dla zbrodniarza i skazania niewinnego Jezusa na śmierć krzyżową.

Idąc za tradycją pierwszych wieków, Kościół nie sprawuje dziś Eucharystii. Trwa w milczeniu i patrzy na Krzyż – Drzewo, na którym zawisło zbawienie świata.
Wieczorem o godz. 18.00 rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej. Temu nabożeństwu przewodniczył ks. Paweł Grąbczewski. Zgromadzeni licznie wierni w skupieniu adorowali Drzewo krzyża śpiewając pieśni pasyjne.
O godz. 21.00 wraz z przybyłymi do świątyni wiernymi odśpiewaliśmy całe Gorzkie Żale (tzn. trzy części) i chwilę po tym zakończyliśmy adorację w kościele...

W Wielki Piątek wszystkich wiernych obowiązuje ścisły post, który pozwala jedynie na spożycie jednego sytego posiłku dziennie i ewentualnie dwóch lekkich posiłków rano i wieczorem. W czasie ścisłego postu należy powstrzymać się od spożywania mięsa oraz innych używek (np. alkoholu).

Wielki Czwartek

Triduum PaschalneMsza św. Wieczerzy Pańskiej, którą dzisiaj uroczyście sprawowali w świątyni nasi Duszpasterze - Ks. Proboszcz Henryk Szwajkowski i Ks. Paweł Grąbczewski, otwiera ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE. Podczas tych dni w sposób szczególny zatrzymujemy się nad tajemnicami Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Święta Wielkanocne mają głęboką wymowę, której nie sposób zrozumieć bez nawiązania i odniesienia do Starego Testamentu.

W przeddzień śmierci, zgodnie ze zwyczajem, zasiadł z uczniami, by spożyć Paschę. Była to niezwykła Wieczerza, w czasie której Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Chciał na zawsze pozostać ze swymi uczniami na całym świecie, dlatego ukrył się pod postacią chleba i wina, które przez ręce kapłana stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa...

Piąta rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

Jan Paweł IIW środę w naszej parafii obchodziliśmy V rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Wraz z uczniami naszej szkoły noszącej imię Jana Pawła II zgromadziliśmy się na Mszy św. o godz. 9.30, aby uczcić Wielkiego Rodaka i prosić o rychłą beatyfikację.
Bezpośrednio po Eucharystii uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Kroczewie zaprezentowali wszystkim zgromadzonym w kościele parafialnym program słowno-muzyczny pt. „TYLKO BĄDŹ” przygotowany przez Panią Katechetkę Annę Duczman i Ks. Proboszcza Henryka Szwajkowskiego.

Niedziela Palmowa

LiturgiaW VI Niedzielę Wielkiego Postu czyli w Niedzielę Palmową wspominamy triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. W naszym kościele o godz. 9.30 rozpoczęliśmy uroczyste celebrowanie dzisiejszego święta...

24,012,429 unikalnych wizyt