Nawigacja

Aktualny czas


Tłumaczenie strony


Liturgia na dziś

PEŁNY TEKST
Czytań Mszalnych

Modlitwa Internauty

Modlitwa
przed lub zamiast
siedzenia
przed komputerem

Boże,
Prawdo odwieczna
– wierzymy w Ciebie.
Boże, Mocy nasza
i Zbawienie nasze
– ufamy Tobie.
Boże,
Dobroci Nieskończona
– z całego serca
miłujemy Ciebie.
Tyś Słowo swe posłał
dla zbawienia świata
– spraw, abyśmy wszyscy
w Nim jedno byli.
Napełnij nas
Duchem Syna Twojego
– abyśmy sławili
imię Twoje.
                              Amen.
Jesteś w: Wydarzenia » Ogłoszenia parafialne » Ogłoszenia parafialne - 22 marca 2020

Ogłoszenia parafialne - 22 marca 2020

Ogłoszenia parafialne

1.     Przy wejściu do świątyni stoi płyn do dezynfekcji dłoni. Zachęcamy do korzystania z dezynfekcji.

 

2.     Biskup Płocki udzielił dyspensy od uczestnictwa w Mszy św. w niedzielnej:           Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

3.     Msze św. w tym czasie będą odprawiane w wyznaczonych godzinach, ale w nich może uczestniczyć według zarządzenia maksymalnie 50 osób. Zachęcamy do skorzystania z udzielonej dyspensy szczególnie wymienione wyżej osoby, a jednocześnie prosimy aby w świątyni tak zajmować miejsca byśmy byli od siebie oddaleni o 1 metr. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy.                                                                                                           Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Zrezygnowaliśmy z napełniania kropielnic wodą święcona.

 

4.     Rekolekcje Wielkopostne zostają odwołane. Intencje mszalne zamówione w czasie rekolekcji w godzinach przedpołudniowych i w kaplicy w Wojszczycach zostały przeniesione na inne dni lub inne godziny, a niektóre zostały przez zainteresowanych odwołane. Proszę zainteresowanych sprawdzić intencje w tym tygodniu na naszej stronie internetowej.

 

5.     Sprawowanie sakramentu chrztu świętego dozwolone jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci. Ponieważ sytuacja epidemiologiczna rozwija się dynamicznie i jej szczyt może przypadać na Wielkanoc, prosimy wszystkich, którzy zamówili chrzest swojego dziecka na Wielkanoc, aby przenieśli uroczystość na inny termin.

 

6.     Następuje także ograniczenie działalności kancelarii parafialnych tylko do koniecznych czynności dotyczących spraw pilnych i losowych. Inne sprawy można załatwiać telefonicznie. Numery telefonów na naszej stronie internetowej.

 

7.     W związku z dynamiczną sytuacją rozwoju epidemii informacje o tym jak będą wyglądały Uroczystości Wielkiego Tygodnia ( od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania) przekażemy w następną niedzielę.

 

8.     Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

9.     Można kupować baranki czekoladowe do wielkanocnego koszyka. Jest to doroczna akcja Caritas. Cena baranka to 5 zł.

 

10.           W miesiącu kwietniu przez wszystkie środy, począwszy od 08 kwietnia o godz.19.00 w parafii św. Maksymiliana w Modlinie będzie odbywał się kurs przedmałżeński. Wszyscy zainteresowani po wzięciu indeksów narzeczonych mogą w nim uczestniczyć. W związku z sytuacją zagrożenia proszę przed tą datą dowiedzieć się czy kurs się odbędzie.

 

11.           Tradycyjnie w okresie Wielkiego Postu zbieramy na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Prosimy o przeprowadzenie takiej zbiórki w poszczególnych miejscowościach do Niedzieli Palmowej. Mieszkańcy skupieni wokół kaplicy w Wojszczycach zbierają przy tej okazji także ofiary na sprzątanie kaplicy. Zaangażowanym w zbiórkę i ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy mieszkańcom Kroczewa - osiedla, ośrodka i prawej strony, a także Soból za złożone ofiarę na ten cel.

 

12.           Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą urodziny, jubileusze lub imieniny, życzymy obfitości Łask Bożych,  oraz opieki Matki Bożej i wszelkiej pomyślności.

 

13.           Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszystkie złożone ofiary.

 

23,641,822 unikalnych wizyt